i-Station開校式のご報告 | 東日本ICT推進協議会

東日本ICT推進協議会
i-Station開校式のご報告

2017年10月11日(水)、研修施設「i-Station」(宮城県白石市)にて、「i-Station」開校式が執り行われました。